I Norge har vi litt over 30 viltvoksende representanter for verdens mest artsrike og mangfoldige plantefamilie, nærmere 40 hvis vi regner med underarter og varieteter. De aller fleste av dem er sjeldne, noen så sjeldne at få har sett dem der de vokser i naturen.

 Nye molekylære DNA-baserte metoder har tildels revolusjonert systematikken, og orkidefamilien ser ganske annerledes ut idag enn den gjorde for 10-15 år siden.  Noen slekter er slått sammen og andre splittet opp; noen arter er blitt flyttet fra en slekt til en annen, og noen er redusert til underarter eller varieteter. Disse revisjonene av systematikken er en kontinuerlig prosess der målet er å klarlegge reelle slektskapsforhold. Den molekylære verktøykassen gjør at man i mye mindre grad behøver å ty til subjektiv synsing.

 Denne nettsiden forsøker å holde tritt med de nyeste oppfatningene og resultatene i det internasjonale forskningsmiljøet. Det er derfor endel avvik fra standardfloraene Lid og Mossberg, og også noen få avvik fra navneverket brukt i den norske Artsdatabanken.

 Klikk på bilder for lysbildevisning. Klikk utenfor bildet for å gå tilbake til normalvisning.

Orkideer i Norge

Dag Fosse

Oppdatert 15.07 2022

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse